Dijital Sınıf Buluşması: Mannheim ve İstanbul'dan öğrenciler, Korona kısıtlamalarına rağmen avatarları ile birlikte sanal ortamda bir araya geliyor

23.06.21 14:34 by test (comments: 0)

Dijital sınıf buluşmalarında öğrenciler düzenli olarak WBS Learnspace 3D'nin anfisinde biraraya geldi. © DTI-Mannheim

Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü (DTI), korona dönemindeki kriz ortamını fırsata çevirerek, Almanya ve Türkiye'den ögrencilerin katılımıyla dijital buluşmalar düzenledi. Dijital Sınıf Buluşması Projesi, Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya tarafından hibe almaya hak kazandı.

MANNHEIM. Dijital Sınıf Buluşması Projesi, DTI’nin işbirliği yaptığı Marie-Curie-Realschule Mannheim ve İstanbul Özel Alev Okulları’dan öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımıyla 21 Haziran 2021 tarihinde üç boyutlu eğitim platformu "WBS Learnspace 3D" üzerinden gerçekleşen dijital bir etkinlikle sona erdi.

Proje kapsamında sanal ortamda gerçekleşen buluşmalar, 10. sınıf öğrencilerine başka bir kültürü tanıma, yeni tecrübeler ve arkadaşlıklar edinme fırsatı sundu. DTI projesi, Korona kısıtlamalarına rağmen, bu zorlu dönemde öğrencilerin birliktelik ve bağlılıklarının ne kadar güçlü olabileceğini gösterdi.

Okullarda dijitalleşme, Korona krizinde motivasyon sağlayarak, öğrencilere kısıtlamalara rağmen öğrenme, hatta uluslararası boyutta diğer öğrencilerle fikir alışverişinde bulunma fırsatı da sunuyor. Sözkonusu projeyle öğrenciler sadece fikir üretme değil, aynı zamanda fikirlerini birlikte uygulama şansı da yakaladılar.

DTI, pandemi sürecinde Almanya ve Türkiye'den gençleri dijital platformları kullanarak düzenli olarak bir araya getirdi. Bu sanal sınıf buluşmalarında öğrenciler birlikte tartışıp, ele aldıkları konuları takım çalışmasıyla sundular. Karma düzende oluşturulan takımlarda, öğrenciler proje sonunda şu konularda sunumlar yaptılar:

• Koronavirüs pandemisinin günlük yaşamın üzerindeki etkileri

• İklim değişikliği ve küresel ısınma sorununun önlenmesi

• Din ve ırk ayrımı olmadan bir arada yaşamak

• Göç sorununun, sosyal, ekonomik ve etnik sebeplerinin ortadan kaldırılması

• Almanya ve Türkiye arasındaki sosyokültürel farklılıklar

Özel Alev Okullari Müdiresi Filiz Özbağrıacık, Marie-Curie Realschule Müdürü Hendrik Tzschaschel ve öğretmenler Gonca Kartal, Selina Brehm, Serap Kızılcin, İlker Namlı ve DTI Proje Sorumlusu Buket Arfundalı, bu yenilikçi ve yaratıcı projeyi sürdürme arzularında olduklarını ifade ettiler.

Basında Çıkanlar

Go back