Genel hedefimiz, Alman ve Almanya'da yaşayan Türk gençlerinin karşılaşmasını ve anlaşmasını sağlayacak ortamlar yaratarak karşılıklı bilgi akışını özellikle eğitim, iş dünyası ve akademik araştırmalar temelinde teşvik etmektir.

Hedef Kitlemiz

  • Gençler ve Türkiye kökenli genç yetişkinler
  • Alman gençleri ve Türkiye ile çalışmaya ilgi duyan genç yetişkinler
  • Türk-Alman şirketler
  • Almanya ve Türkiye'de Türk-Alman eğitim kurumları
  • İş ve iş bulma kurumları, sanayi ve ticaret odaları ile esnaf ve zanaatkarlar odaları, Mannheim Belediyesi

 

Sunduğumuz Hizmetler

  • Farklı kurum ve birimlerle işbirliklerini teşvik ederek bilgi akışını sağlamak
  • Türkiye ve Almanya'dan üniversite öğrencilerine eğitim konusunda danışmanlık hizmeti sunmak
  • Türkiye ve Almanya arasındaki öğrenci ve gençlik değişimlerini yoğunlaştırmak
  • Türkiye'deki ve Almanya'daki üniversiteler arasında bilgi akışını sağlamak