Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü 2012 yılında BAKTAT Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan ve Mannheim Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (University of Applied Management Studies, HdWM) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Franz Egle tarafından kuruldu.

Dernek Faaliyetleri

Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü (DTI e.V.) özellikle mesleki ve bilgi temelli yaşam konusunda Türkiye ile Almanya arasındaki uzlaşmayı teşvik eden çalışmalar yürütmektedir. Dernek bünyesindeki projeler Türkiye ve Almanya bağlamında eğitim, iş ve ekonomi alanlarında yoğunlaşmaktadır. Bu projeler yüksek öğrenim kurumları, firmalar, okullar, iş bulma kurumları, endüstri ve ticaret odaları, esnaf ve zanaatkarlar odaları, dernek ve organizasyonlardan oluşan bir ağ ile hayata geçirilir.

Dernek diğer yandan toplum, ekonomi ve kültür konularına eğilen faaliyetlerin yanısıra Türkiye ve Almanya arasındaki göç tarihi üzerine bilgi sağlayan, Türkler ve Almanlar arasındaki anlayışı geliştiren etkinliklere de destek vermektedir.

 • Almanya ile Türkiye arasında ticari ve akademik bağlantıları teşvik etmek.
 • Karşılıklı işbirliği temelinde uzmanlar ve bilim insanları, aynı zamanda akademik alanda ve yönetici pozisyonlarında yer alacak yeni nesli yetiştirmek
 • Almanya'nın eğitim sistemini Türkiye'ye tanıtıp Türkiye'de uygulanmasını desteklemek. Bu amaçla Türkiye'de yaşayan öğrencilere eğitim ve ek eğitim projeleri hazırlayıp sunmak ve benzer projeleri teşvik etmek
 • İki ülke arasında uzman eleman yetiştirip, eğitim sonrası onlara iş olanakları sağlamak. Öğrencilerin potansiyellerine ve yeteneklerine yönelik öğrenim konseptleri hazırlayıp yürürlüğe koymak. Çift diploma programlarıyla iş pazarındaki şanslarını arttırmak
 • Deneyim ve bilgi akışını teşvik etmek amacıyla Türkiye ve Almanya'daki ortak üniversiteler arasında karşılıklı öğrenci ve öğretim üyesi değişimini sürekli kılmak
 • Özellikle iki kültürlülük becerileri dikkate alınarak iş odaklı eğitimin önemini vurgulamak ve bu eğitim uygulamalarını desteklemek
 • Eğitim seviyesi düşük Türkiye kökenli ailelere aydınlatıcı sempozyum, bilgilendirme günleri ve doğrudan "eğitim pazarlaması" aracılığıyla Alman eğitim sistemini tanıtmak. Bu konuda özellikle ailelerinin güvenini ve anlayışını kazanmak
 • Öğrencilerin eğitiminin yanı sıra ailelerin de imkanlar doğrultusunda eğitimini üstlenmek
 • Türkiye ve Almanya'da bulunan kurum, kuruluş ve derneklerle ortak çalışmalar yürütmek ve ilgili iletişim ağlarını oluşturmak
 • Türkiye ve Almanya arasındaki kültürel ve sosyal yapıyı tanıtan eğitim gezileri düzenlemek. Öğrencilere kısa süreli geziler eşliğinde karşı ülkeyi tanıtarak okuma imkanı sağlamak
 • Ekonomi ve politika alanındaki güncel konuların uzmanlar tarafından masaya yatırılmasına olanak sağlamak
 • Küreselleşmeye ve uluslararası açılıma katkıda bulunmak
 • Güncel hayatın hızına ve değişimine uyum sağlayabilecek, teori ile pratiği harmanlayabilecek mezunlar yetiştiren öğretim sistemleri hazırlayıp üniversitelere sunmak

Mannheim Uygulamalı Yönetim Bilimleri Üniversitesi (University of Applied Management Studies, HdWM) ile İşbirliği

Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü'nün yürüttüğü çalışmaların yoğunlaştığı noktalardan biri de eğitim alanındaki uluslararası değişim programlarının hayata geçirilmesidir. Çift diploma programlarının yanı sıra ilgili bölgelerde staj olanakları yaratmak bu kapsamdadır. Mannheim Uygulamalı Yönetim Bilimleri Üniversitesi (HdWM) ile kurulan işbirliği bu anlamda temel bir gerekliliktir.

HdWM halihazırda Türkiye'de birçok üniversiteyle işbirliği yapmaktadır. Aynı zamanda HdWM'de öğrenim gören Türk kölenli ve Türkçe konuşan öğrencilerin sayısı ortalamanın üstündedir.

Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü çalışmalarını üyelik aidatları, bağışlar, sponsorlar ve projeleri için aldığı destekle yürütmektedir. Burada asıl önemli olan ise dernek için gönüllü çalışan üyelerdir. Derneğin bütün yönetim kurulu ve idari kurul üyeleri gönüllü olarak çalışmaktadır.

Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü'ne

 • Üye olarak
 • Bağışta bulunarak
 • Projelerimizde gönüllü olarak çalışarak
 • Şirket bağışı yaparak veya sponsor olarak

katkıda bulunabilirsiniz.

Yıllık normal üyelik aidatı 60 Euro, öğrenciler ve çalışmayan insanlar için 30 Euro, tüzel kişiler için ise 200 Euro'dur. Üye olarak hem derneği maddi olarak destekler, hem de önemli kararlarda söz sahibi olma imkanını elde edersiniz. Ayrıca üye sayısı dernek için önemli bir dayanak gücü teşkil eder.

Üyelik için www.dti-mannheim.de adresindeki üyelik formunu indirip doldurabilir ve bize ulaştırabilirsiniz.